Ordförande Camilla Morin
Vice ordförande Therese Gullbäck
Kassör Anna Fryxell
Sekreterare Stefan Åström
Vice sekreterare Katarina Arvidsson
Ersättare Marie Alm
   
   
Revisor Berit Larsson
Revisorersättare Tina Norrgård
   
Valberedning:  
Charlotta Larsson Sammankallande
Ann-Sofie Carlqvist  
   

 

 


Tillstånd:  282-5667-15

Organisationsnummer: 87 80 01-2640