Vill du fortsätta vara medlem så glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022.
Enskild medlem betalar 250 kr och hel familj 300 kr.
 
Betala med swish nr 123 571 93 80 eller med PG 33 20 75-1.
Var vänlig skriv att det gäller medlemsavgiften så att kassören får enklare att hantera betalningarna.