från 1 Januari är det obligatorisk id-märkning och registrering hos Jordbruksverket  på alla katter över fyra månader samt  födda efter 1 januari 2008 . Katten kan också märkas och registreras hos Skk-id katt samt Sverak , men dessa blir frivilliga register. Registrering kan ske via webformulär som öppnas  upp den  2 januari kostar då 40 kr, alt. via brev kostar då 100 kr.