Varje år hjälper vi hundra katter att hitta hem!

Huskatten är en ideell förening i Västerås som har till huvuduppgift att hjälpa övergivna och hemlösa katter till kärleksfulla och varaktiga hem. Vi verkar även för att samhällets syn på kattens status förbättras. 

I augusti 2000 flyttade föreningen till nuvarande lokaler på Hemdalsvägen 11 i Västerås. Vid årsmötet i september 2021 valdes en ny styrelse som, på uppdrag av medlemmarna, leder föreningens verksamhet. Föreståndaren Kimsan sköter den dagliga driften tillsammans med 15-20 volontärer. Styrelsen och volontärerna arbetar alla ideellt. Huskatten finansieras av medlemsavgifter samt arv och gåvor i form av pengar, kattmat, kattsand och leksaker. Hyran täcks till stora delar av föreningsbidrag från Västerås stad. Huskatten Västerås är medlem i de rikstäckande organisationerna Djurhemsförbundet och Svenska Djurskyddsföreningen.

Verksamhetstillstånd: 282-5667-15
Organisationsnummer: 87 80 01-2640