När en anhörig, vän, kollega eller bekant avlider så kan man i dödsannonsen skriva att den avlidne kan hedras genom att en gåva skänks till Huskatten Västerås.

Du kan t ex skriva så här, där du istället för x skriver den avlidnes namn:

”Enligt x:s önskan, stöd gärna Huskatten. Pg 33 20 75 – 1”  eller

”Istället för blommor, tänk på Huskatten. Pg 33 20 75 – 1”

Dödsboet eller, om vi inte vet vem det är, begravningsbyrån får sedan ett vackert dokument från oss, där vi skriver att en gåva överlämnats till oss från xxx (namnen på dem som skänkt en gåva) till minnet av den avlidne.

Det händer att människor betalar in minnesgåvor en tid efter begravningen så därför brukar vi vänta någon vecka med att skicka dokumentet. Ibland önskar dödsboet få denna till minnesstunden efter begravningen och då skriver vi ut det som kommit in till dess.

Om möjligt så önskar vi att dödsboet kontaktar oss innan, så vi kan få namn och adress till den som skall ha minnesdokumentet