Övrig Information

Alla katter är avmaskade, avskabbade,  vaccinerade, kastrerade, öron- o chipmärkta, registrerade samt försäkrade när de är klara att hämtas.

När du adopterar en ännu inte könsmogen katt, får du ett kvitto på att du betalat för kastrering, öron- o chipmärkning samt registrering. Detta kvitto lämnar du till veterinären, som då skickar fakturan till oss. Detta måste ske hos ”vår” veterinär.

Ett avtal tecknas mellan köpare och Huskatten. Kopia på detta avtal får du med dig hem. Du får även med dig köpehandling, med uppgifter om katten och dig som ägare.

Vi följer upp varje katt med bl a ett telefonsamtal och ett hembesök.

Vi säljer endast katter till Västerås med närområde! Anledningen till det är bl a att vi gör hembesök hos "våra" katter. En annan anledning är att vi anser att djurhemmen bör "stötta" varandra. Finns ett seriöst och väl fungerande katthem på din ort så hänvisar vi alltså dit eller till katthem nära din ort.

Om det av någon anledning inte fungerar i nya hemmet så kan man lämna tillbaka kissen inom två veckor. Under vissa förutsättningar dock. Lämnar man tillbaka katten inom en vecka får man 1.000:- tillbaka. Lämnar man tillbaka katten inom två veckor får man 500:- tillbaka. Alla handlingar måste lämnas tillbaka samtidigt. Katten får inte ha satt sin tass utomhus, inte ens i sele och koppel. Har man en annan katt/andra katter så får dessa inte heller ha varit ute under denna tid. Detta har med smittorisker att göra.

 

VÅRA PRISER:

Alla katter kostar 1.700:-
Vid adoption av två katter betalar du 3 000:- för båda
Katt 8 år eller äldre 1.200:- för en katt, 2 200:- för två.

I detta pris ingår veterinärundersökning, vaccination, avmaskning, i förekommande fall avskabbning, kastrering, öron-, chipmärkning, registrering samt försäkring.

Vid adoption av kattungar/ej ännu könsmogna katter betalar du för dubbelvaccination, framtida kastrering, öron- och chipmärkning samt registrering i kattregistret. Vi berättar mer vid köpet.

 

OBS! Vi tar emot kontanter men även swish. Dock inte kort.

 

PRISJÄMFÖRELSE

Veterinärpriser
     

 

 

 

 Honkatt

 

 Hankatt

 Grundundersökning

 

 

    780:-

 

   780:-

 Vaccination

 

 

    540:-

 

   540:-

 Kastrering inkl öronmärkning

 

 

  1 415:-

 

   930:-

 Chipmärkning

 

 

    565:-

 

   565:-

Chipmärkning i samband med kastration         340:-      340:-

 Registrering

 

 

    140:-

 

   140:-

 Avmaskning (2 x 60:-)

 

 

    120:-

 

   120:-

 

 

 

 

 

 

 Summa:

 

 

 3 900:-

 

 3 415:-

 

 

 

 

 

 

För kattungar tillkommer dubbelvaccination

 

 

   525:-

 

   525:-

 

 

 

 

 

 

Summa:

 

 

 4 425:-

 

 3 940:-

 

 

 

 

 

 

I förekommande fall avskabbning (2 x 87:-)

 

 

     174:-

 

   174:-

 

 

 

  

 

 

Summa:

 

 

  4 599:-

 

 4 114:-