Dessa kissar kom för sent till oss under år 2020 och kunde inte räddas till livet.
De var tyvärr alltför illa skadade, utmärglade och/eller sjuka. Vi minns dem i våra hjärtan.

    
Fiona

Julle

Floyd

Alvar

Frida
 

Vi glömmer er aldrig!